Idearté in cijfers
°1993
20 jaar full service communicatiebureau
8 jaar erkend media-agentschap
Social media
Nieuwsbrief
Algemene factuurvoorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden

In-C

logo • website • huisstijl • lanceringsfilmpje

Mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt toch zinvol tewerkstellen, zo klinkt de nobele missie van de sociale economie. CollondSE, de organisatie die deze ondernemingen en hun koepelorganisaties ondersteunt, nam Idearté onder de arm. Het doel? Een nieuwe identiteit ontwikkelen en een nieuwe website voor de sector op te zetten. Het resultaat? Dat ziet u op www.in-c.biz en www.socialeeconomie.be.