Politiek

Start je aan de campagne, in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen? Tracht je burgers te overtuigen van jouw beleidsrealisaties? Of wil je jouw gemeente op de kaart zetten, via citymarketing? Influarté geeft communicatieadvies aan politici en overheden, zodat je de burger/kiezer elke dag prikkelt.

 

Verkiezingscampagne voeren

De dag na de verkiezing moet je campagne voeren voor de volgende verkiezing. Influarté begeleidt politici en partijen daarin.

Hard werken en beleid voeren is belangrijk, maar het is minstens even belangrijk dat beleid te vertalen naar de burger, de kiezer. De beleidsvoerder van morgen is positief, blinkt uit in communicatie en houdt nauw contact met de kiezer.

Op basis van jouw visie en persoonlijkheid werken we een eenduidige communicatiestrategie uit. Een rode draad waarop je altijd kan terugvallen. Deze boodschap brengen we via verschillende kanalen tot bij zoveel mogelijk kiezers, journalisten en organisaties.

Wat doet Influarté?

 • verkiezingscampagne voeren
 • magazine
 • digitale nieuwsbrief
 • website
 • social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, …)
 • communicatiestrategie
 • creatief nadenken over partnerships/ledenwerving
 • speeches schrijven
 • persoonlijke communicatie (bv. kerstkaart, vakantiekaart, gadgets, …)

 

Overheden begeleiden

Mensen gaan vaak vanuit een verschillend perspectief om met maatschappelijke uitdagingen. Of het nu gaat over mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, toerisme, … het is van belang te waken over een evenwichtige, overtuig(en)de en opmerkelijke communicatie. Influarté ondersteunt (lokale) overheden in hun communicatiebeleid.

Wat doet Influarté?

 • infoblad
 • digitale nieuwsbrief
 • website
 • social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, …)
 • communicatiestrategie (schaduwkabinet)
 • bedenken en verpakken van originele beleidsinitiatieven
 • citymarketing
 • inspraak organiseren

Op zoek naar een vleugje magie?
Patricia en Bert spreken graag af!