Koen Janssen en Caroline Rigo over communicatie in groeibedrijven

Play Video

Welkom in Café Arté, de plek waar creatieve geesten elkaar ontmoeten. Ik ben Stijn, uw gastheer van dienst. En ik kijk uit naar een inspirerend verhaal over de communicatie in groeibedrijven. Daarvoor heb ik twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd.

Dat zijn Koen Janssen en Caroline Rigo. Koen is een van de oprichters van ITZU dat zich specialiseert in een totaalaanpak voor Facility en HR. Terwijl Caroline de drijvende kracht achter Rigorgeous is — bekend van de merken Cent Pur Cent en i.am.klean.

Koen, na deze zeer compacte intro, hoe zou je ITZU zelf beschrijven?
Koen: “ITZU is een club van een aantal bedrijven, gespecialiseerd in Facility en Human Resources. Zelf hou ik me vooral met de HR-kant van het bedrijf bezig. Waarbij we een totaaloplossing bieden voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. We zijn een dienstverlenende organisatie waarin mensen het verschil maken. Want we verkopen geen producten. Maar we proberen iedere dag om onze klanten met onze dienstverlening verder te helpen.”

Caroline, wat kan ik me best bij Rigorgeous voorstellen?
Caroline: “Rigorgeous is soort van house of brands door het merkverhaal. Enerzijds hebben we twee merken in de markt gezet — Cent Pur Cent en i.am.klean. Anderzijds hebben we ook retail. We hebben winkels, we hebben Café Beauté in Hasselt en in Knokke waar we onze merken verkopen. Maar waar we ook horeca combineren met pure diensten en behandelingen. En als derde pijler hebben we de Academy — een blush academy. Initieel is die opgericht voor B2C, waarvan we van particuliere klanten professionals maken. Maar intussen leiden we daar nu ook onze B2B-klanten — onze ondernemers — op met training over finance en marketing. Dat helpt ze om beter te ondernemen.”

En Caroline, hoe zie jij jezelf dan in het grotere geheel?
Caroline: “In een groeibedrijf is dat elke dag opnieuw de grote vraag. Van in het begin toen ik alles deed — zelfs potjes vullen, de sales en de marketing — is dat nu specifieker. Nu ben ik echt wel de manager in het bedrijf. Daarbij probeer ik bewust in te zetten op een sterk managementteam. Want we zijn intussen met 50. Dan is het nodig om tussenlaagjes te maken. Maar mijn hart ligt ook heel fel bij de Rigorgeous-cultuur. Die interne cultuur schrijf ik nauwgezet uit. En ik ben ook nauw berokken bij de productontwikkeling. Dat is nog altijd veel te veel, hé?”

Koen, als het gaat om een communicatiestrategie, wat zij dan volgens jou de kenmerken waaraan je een goede strategie herkent?
Koen: “Dat is best wel een uitgebreide en complexe vraag. Want enerzijds zijn we een groeibedrijf dat groeit op een organische manier, maar ook door acquisities. Mijn grote uitdaging komt voort uit het feit dat niet iedere bedrijf op dezelfde snelheid zit. Als je dan een nieuwe deelactiviteit of een nieuw bedrijf aan je groep toevoegt, is het belangrijk om de processen en de business op elkaar af te stemmen. Maar ook om van de communicatie en de cultuur in die verschillende organisaties tot een geheel te maken. Dat is een bijzonder boeiende, maar ook een complexe oefening. Daarbij is onze basisregel dat we tijd pakken om het goed te doen. Onze filosofie is om veranderingen pas aan te pakken als het totaalplaatje duidelijk is. Misschien hebben we daartegen vroeger wel eens gezondigd. Toen probeerden we om van alles heel snel ITZU te maken. Maar nu pakken we dat anders aan, nu nemen we er iets meer onze tijd voor.”

Zeker omdat het een complex traject is waarin je zowel B2B als B2C hebt. Hoe ga je daarmee om?
Koen: “Naast B2B en B2C hebben we ook nog eens verschillende types van activiteiten met verschillende doelgroepen. Een facility manager en een kwaliteitsverantwoordelijke communiceren bijvoorbeeld op een totaal andere manier dan een HR-manager, een bedrijfsleider of een particuliere klant voor onze dienstenchequesdiensten. Die communicatiemix maakt het complex, maar uiteraard ook boeiend.”

Caroline, hoe zit dat bij Rigorgeous? Wat is daar de grootste communicatie-uitdaging? 
Caroline: “Op dit ogenblik zitten we sterk in op interne communicatie. Daar begint het voor mij allemaal. In vijf jaar groeiden we van 5 naar 50 mensen. Dat is pittig. Intussen is het intern ook duidelijk waarvoor we staan. Want we hebben Rigorgeous als acroniem uitgeschreven — elke letter staat voor een daad. Zo verwijst de ‘i’ van Rigorgeous bijvoorbeeld naar ‘inspiration’. Dat maken we tastbaar met een job switch waarbij iedereen een maand lang een andere taak opneemt — die van sales gaan bijvoorbeeld de logistiek in. Aan de kant van de externe communicatie gaan onze B2B-boodschappen naar verschillende soorten klanten, zoals apothekers en schoonheidsspecialisten maar ook particuliere klanten. Elke markt vereis een andere soort communicatieaanpak, maar ook een ander communicatiekanaal. Dat zorgt dagelijks voor een nieuwe oefening.”

Als je kijkt naar de verschillende merken Cent Pur Cent en i.am.klean, zit daartussen dan ook een verschillende strategie? 
Caroline: “We zijn een gezond huis — de gemeenschappelijke deler is gezondheid. Maar de eindconsument is wel telkens een andere soort klant. Bij i.am.klean zetten we veel meer in op duurzaamheid dankzij de hervulbaarheid van verpakkingen en de ingrediëntenkeuze zonder microplastics. Zo houden we de impact op het milieu en de maatschappij zo klein mogelijk. Met Cent Pur Cent zetten we veel meer in op gezonde huid, zeker bij mensen met een moeilijke huid of bij kankerpatiënten. Die verschillende doelpublieken vragen om een andere soort communicatie en een ander communicatiekanaal.”

Jullie werken ook vaak met ambassadeurs. Hoe slaag je erin om al die ambassadeurs de correcte boodschap op een constructieve manier te laten uiten?
Caroline: “We werken alleen met ambassadeurs en influencers als de liefde écht is. Dat is voor ons een belangrijk criterium. Daarmee heb je sowieso al een moeilijke stap gezet. Want die mensen zijn op onze merken verliefd geworden, dankzij hetgeen wij er zelf over hebben gecommuniceerd. Daardoor is het niet meer zo moeilijk. Als je de telkens juiste USP’s doorgeeft en als je ook van al je medewerkers actieve ambassadeurs maakt, dan ademt iedereen de juiste boodschap in en uit. Voor mij is de authenticiteit daarin key.”

Koen, hoe zit dat bij ITZU? Werken jullie ook met ambassadeurs?
Koen: “Bij ons is het net iets complexer. Al geloof ook ik erg in authentieke content en getuigenissen. Daarvoor hebben we leuke projecten met tevreden klanten gedaan. Die tevredenheid gaat over onze begeleiding van die klant of onze hulp om snel en organisch door te groeien via de juiste training en coaching. Als je zo een klant voor de camera brengt, krijg je meteen een authentieke getuigenis. Als de klant daarin in zijn eigen taal beschrijft wat wij voor hebben betekend, dan heb je een waardevolle ambassadeur. Want het is heel sterk als je klant vertelt hoe je hielp om zijn organisatie verder te versterken. Dat gaat bij onze andere klanten meer impact hebben dan een van onze klassieke sales pitches — hoewel die uiteraard ook gebeuren. Maar we zetten tegelijk heel erg in op de vernieuwende dingen. Zo organiseren we binnenkort een HR-dag. En recent hebben we een dag over sustainability gehost— de eerste in België. Dat zijn ideale momenten om een aantal relaties te laten getuigen over belangrijke trends. Op die manier brengen we opiniemakers voor de camera of geven we ze een podium. Zo kan je enerzijds de klanten vertellen hoe ze bij de recentste ontwikkelingen blijven. En anderzijds is het een gedroomd platform om te netwerken. Waarbij je prospects met klanten in contact kan brengen. Die mix zorgt ervoor dat je verder kan groeien met bestaande en nieuwe klanten.” 

Hoe haalbaar is het om zo een gevuld communicatietraject op eigen kracht te dragen? Wanneer is het tijd voor een externe communicatiepartner?
Koen: “We groeien snel. Het merk ITZU bestaat nog maar vijf jaar. Al gaat de historiek al langer terug. Want eerst waren we een multi brand organisatie. Maar we zijn toen naar een merk gegaan. Door een aantal acquisities hebben we intussen opnieuw verschillende merken. Maar de oefening loopt om alles onder de ITZU-naam te krijgen. Daarvoor hebben we zelf een uitgebreid team voor marketing en communicatie. Daarbij ben ik zelf actief betrokken omdat ik het belangrijk vind. Maar daarbij past alles in de ITZU-filosofie. De dingen waarin we zelf sterk zijn, houden we bij ons. Voor de rest halen we externe expertise in huis — zowel voor marketing als voor communicatie. Als we belangrijke beslissingen nemen, dan gaan we daarvoor een externe ‘second opinion’ inhuren.”

Caroline, hoe zit dat voor jou? Wanneer is het tijd voor een externe communicatiepartner?
Caroline: “Als bedrijf zijn wij heel marketing driven. Dat is typisch voor de beauty sector. Daarom hebben we een grote equipe inhouse. Maar hebben van in het begin met externe bureaus samengewerkt. Dat blijft verrijkend. Geregeld komt de vraag van binnenuit voor een nieuwe brainstorm met externen. Want je blijft vaak in dezelfde ideeëncirkel draaien. Zelf denk ik graag outside of the box. Maar in het operationele verlies je dat soms. Externe partners kunnen dat creatief denken opnieuw een boost geven.”

Hoe controleer je de efficiëntie van zo een communicatiestrategen?
Caroline: “Meten is weten, hé. Maar het blijft een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan. Omdat we heel direct met de eindconsument omgaan en communiceren, krijg je veel feedback via onze community manager. Tegelijk zie je ook tendensen in bijvoorbeeld de cijfers van de webshop, van de apotheken of de schoonheidssalons.”

Koen, hoe gaat dat bij ITZU
Koen: “Enerzijds is er de algemene naamsbekendheid. We spenderen een groot budget aan marketing. Enerzijds gaat dat naar B2C, vooral gericht op instroom. Want in de huidige arbeidsmarkt is onze klant niet de opdrachtgever die de factuur betaalt. Maar hoe bizar het ook klinkt, het is de werknemer die het heft in handen neemt en beslist waar hij of zij gaat werken. Daarom zetten wij voor onszelf en voor onze klanten veel marketingmiddelen ter beschikking — vooral online — om ervoor te zorgen dat als iemand eraan denkt een carrièrestap te zetten, dat die dan ons daarvoor als partner neemt. Iedere euro die je online uitgeeft, kan je perfect tracken, meten en in kaart brengen. Tegelijk is er ook een algemene naamsbekendheid binnen onze doelgroepen en klanten. Maar ook naar een bredere groep via sportmarketing. Zo zijn we bijvoorbeeld shirtsponsor van Racing Genk. Bij die voetbalclub krijgen we regelmatig cijfers gepresenteerd va, onder andere Nielsen Studies. Dat is een internationaal sportmarketingbureau dat de return van je investering in kaart brengt en daarover rapporteert. Zo zie je dat de algemene naamsbekendheid en de visibiliteit die je krijgt geobjectiveerd kan worden. Daarbij zijn we een Limburgs bedrijf dat wil internationaliseren, net zoals Racing Genk zelf. Dan is het fijn dat ze me buiten de provinciegrenzen, zelfs buiten de landsgrenzen, daarop aangespreken. Dat bewijst dat ze ons al herkennen. De volgende stap is dat ze ons gaan erkennen. Maar daarvoor hebben we nog wat werk te verzetten.”

Zodra je medewerkers in dienst neemt, dan komt de interne communicatie op het toneel. Koen, hoe brengt ITZU alle medewerkers op de hoogte van alle deelbedrijven, de missie en de structuur van heel de groep?
Koen: “Dat doen we op verschillende manieren. Enerzijds hebben we iemand intern die interne communicatie behartigt via mail, Teams enzoverder. Maar we zijn vandaag met meer dan 2500 medewerkers en meer dan 2000 arbeiders. Daarvan heeft niet iedereen een mailbox. Of ze zijn de taal niet machtig. Want er werken mensen van meer dan 30 verschillende nationaliteiten bij ons. Daardoor zijn we een bedrijf met veel diversiteit. Maar die mensen moet je ook kunnen bereiken en betrekken in wat je als bedrijf doet en waar je naartoe wil. Daarom hebben we een aantal jaar geleden een app laten maken, speciaal en alleen maar voor de interne communicatie. Die wordt relatief goed gebruikt. Daarmee kunnen we de mensen effectief informeren over wat we doen. Maar er zit ook een koppeling in waarmee we alles dat we extern uitsturen eerst intern te communiceren. Want we willen onze eigen medewerkers eerst de nieuwtjes geven over acquisities of nieuwe projecten in het buitenland, hoewel we daarin soms toch nog falen. Hoewel je daarmee ambassadeurs maakt van je medewerkers die met de share button het nieuws in hun netwerk verder kunnen verspreiden. Zonder dat het een verplichting is om het te delen.”

Caroline, hoe zit het bij jullie in verband met de interne communicatie?
Caroline: “Bij ons is het iets eenvoudiger. (lacht) Maar we hechten er wel veel belang aan het verhaal over Rigorgeous. Eenmaal per week hebben we de Rigossip, een interne nieuwsbrief die vrijdag om 9 uur in de mailbox valt. En iedereen kijkt daar ook naar uit. Daarin staat de gebruikelijke ‘zever’ over ‘die is zwanger’ en ‘die heeft een nieuw lief’. Maar ook items over onze bedrijfswaarden en het business-nieuws. Ik volg Koen, want ook ik vind het belangrijk dat medewerkers als eerste iets weten voor we het de wereld insturen. Maar we hebben ook het uitgeschreven acroniem dat daarnet al ter sprake kwam. Daarin staat elke letter voor een daad. Elke maand koppelen we dat aan een opdracht die iedereen moet uitvoeren. Daarvoor hebben we een interne manager om dat op te volgen. Zo leven je bedrijfswaarden. We zeggen vaak tegen elkaar dat ‘Rigorgeous’ als woord in de Dikke Van Dale zou moeten komen. Omdat het een manier van zijn en leven is. Dat merk je ook aan de snelheid waarmee het geïmplementeerd is in het bedrijf. Voor mij is dat een teken dat er voor het team echt nood is aan het gevoel samen aan de kar te trekken. Ze spreken elkaar ook aan op dingen die niet-Rigorgeous zijn. Ik hoorde een tijd geleden iemand letterlijk zeggen: ‘Hey, da’s niet Rigorgeous, hé.’ Daarmee is er een groot deel van mijn project geslaagd.”

Het is een open deur intrappen door te stellen dat aanwerving een uitdaging is. Maar hoe slaag je erin om nieuwe mensen te vinden?
Caroline: “In de sector zit ik bij de lucky ones. Want we hebben een sexy sector, omdat elke vrouw make-up wel leuk vindt. Daardoor heb ik er niet zoveel moeite mee. Maar dat is ook door onze sterke bedrijfscultuur waardoor je een familiegevoel krijgt. Zelfs nu we al met 50 zijn. Dat is trouwens opmerkelijk. Want toen we nog met vijf waren, zeiden ze me al ‘dat gevoel ga je niet kunnen houden’. En met tien zeiden ze dat opnieuw. Ik antwoordde daarop met ‘als ik het niet meer kan houden, stop ik ermee’. Dat is ook echt mijn missie. Maar vaak dragen interne medewerkers anderen aan. Net omdat ze trots zijn bij Rigorgeous te werken, is hun verhaal inspirerend. En tegelijk krijgen ze de verantwoordelijkheid over het feit dat zij die nieuwe collega hebben aangebracht. Daarom willen ze zelf zeker zijn dat het een goede medewerker is. ‘Want als het een slechte is, dan staat mijn naam ook op het spel’ hoor je ze dan wel eens reageren. Tegelijk geloof ik dat het de taal van het bedrijf is om een fijne werkplek te creëren om goed personeel te kunnen aanwerven en te kunnen houden. Een bedrijf dat niet bezig is hoe het aantrekkelijk kan zijn, slaat volgens mij de bal volledig mis.”

Koen, hoe houden jullie ITZU als aantrekkelijke werkgever op de radar van mogelijke sollicitanten?
Koen: “Dat is een complex vraagstuk dat we op verschillende manier proberen in te vullen. Enerzijds door onze eigen medewerkers als ambassadeurs uit te sturen om nieuw medewerkers aan te trekken. Dat doen we ook door hun te laten getuigen. Dat is belangrijk. Want daarbij is onze doelstelling om de academy te zijn voor HR. Naar het voorbeeld van wat de big four bedrijven doen met economie- en finance-profielen. Zo willen wij graag de allerbeste talenten in HR naar ons toetrekken, te verbinden en te boeien. Daarvoor hebben we een eigen academy opgezet. Want we hebben geleerd dat heel wat jonge, hoogopgeleide mensen de ‘why’ belangrijk vinden. Ze stellen zich de vraag ‘waarom moet ik bij ITZU werken’ en ‘wat heeft ITZU me te bieden’? Ik denk dat we een meer dan correcte verloning hebben. En een hele leuke werkplek — uiteraard met hier en daar wat marges tot verbetering. Maar daarnaast is het belangrijk om die jonge mensen te laten kennismaken met de verschillende facetten van human resources. We motiveren ze om te exploreren en te ontdekken in een zo gepersonaliseerd mogelijk ontwikkelingstraject. Daarom doen we heel veel rond ontwikkeling en training. Zo hebben we recent onze eerste bootcamps georganiseerd. Vroeger trokken we mensen aan die meteen in hun eigen deelbedrijf aan de slag gingen. Maar dankzij de bootcamps hebben ze nu meteen het ITZU-gevoel dat ons allemaal verbindt. Terwijl dat vroegen pas na een paar maanden kwam op de terugkomdag waarop de starters elkaar en ons leerden kennen. Nu sturen we de starters zo snel mogelijk gedurende vier of vijf dagen op een centrale locatie in het land samen te brengen. Dan kunnen we ze een aantal dingen die voor iedereen in de groep belangrijk zijn, meteen bijbrengen. Zo creëren we meteen verbondenheid tussen de deelbedrijven. En dan gaan die mensen ook meteen dat groepsgericht denken – wat wij zo belangrijk vinden — uitdragen. Tijdens een of twee dagen van de bootcamp zijn we zelf aanwezig. Zo heb je meteen van bij de eerste dagen een goede band met die medewerkers. Die bouwen we verder uit doorheen het jaar tijdens kwartaalmeetings of andere events. We zijn een grote organisatie waardoor het moeilijk is om iedereen persoonlijk te kennen. Maar toch proberen we de persoonlijke touch — of het butterfly effect zoals we bij ITZU wel eens zeggen — te laten leven binnen onze groep.”

Caroline, als je terugkijkt naar de afgelopen vijf jaar, wat is dan jouw belangrijkste inzicht als het aankomt op communiceren in een groeibedrijf?
Caroline: “Dat je veel moet communiceren. De juiste informatie geven, is belangrijk. In een klein groepje van vijf weet iedereen alles. Maar je groeit en op een bepaald moment hoeven die niet meer alles te weten. Al willen ze dat wel nog altijd. Tegelijk is alles benoemen ook een belangrijk aandachtspunt. Daarmee bedoel ik ‘wat je doet’, ‘waarom je het doet’ en ‘hoe je het doet’. Als je dat kan communiceren, kan je iedereen de relevante informatie sturen. En dan moeten ze niet meer alles weten. Daarbij gaat het om het gevoel creëren dat ze erbij horen en dat je een geheel vormt. Dat is wat ik zelf heb geleerd.”

Welk idee of welk project heeft er voor jou het best gewerkt?
Caroline: “De Regossip-nieuwsbrief is enorm goed onthaald. Dat is nochtans zoiets kleins. Maar dat wekelijks terugkomen zorgt voor voorspelbaarheid. Iedereen kijkt intussen uit naar vrijdag 9 uur. Dat is nochtans iets waarnaar ik in mijn natuur niet zo naar snak. Maar de meesten binnen ons bedrijf dus wel. De vaste tijdstippen in de communicatie en de duidelijkheid zijn voor mij de succesfactoren. Over niet te veel kanalen gewoon laten weten ‘dit is het’ en klaar!”

Koen, hoe zit dat bij jullie? Wat is bij jullie het grootste inzicht?
Koen: “Hmmm … we ook een aantal dingen minder goed gedaan. Dat durf ik gerust te stellen. Als je met veel mensen bent en je wil veel dingen vertellen, dan gaat het af en toe eens mis. Maar een take away die ik graag willen meegeven sluit aan op Caroline haar verhaal: simpel, kort, kracht en de kracht van herhaling. Soms hebben we geprobeerd om de dingen uitvoerig uit te leggen — té complex. Maar mensen willen inderdaad snel, efficiënt en duidelijk iets weten. We denken soms dat als iets eenmaal verteld is, dat iedereen dat meteen heeft opgepikt. ‘Want iedereen leest de nieuwsbrief en iedereen leest de app.’ Maar mensen vergeten dingen of ze zijn drie weken later gestart. En hebben dat nieuws dus gemist. Vandaar het belang om het op een heldere, duidelijke en efficiënte manier te doen. Waarbij je regelmatig de kernboodschap blijft herhalen. Zo ga je wat je wil uitstralen en wil communiceren, beter laten leven binnen je eigen organisatie en dus ook bij je klanten.”

Als je vooruitkijkt, is het dan de bedoeling om te blijven groeien om groter te worden of om beter te worden?
Koen: “Onze doelstelling is vooral om bij onze bestaande klanten nog beter en fijner samen te werken. We hebben een behoorlijk breed productengamma en dienstenaanbod. Daarbij hebben we nog een uitdaging op het vlak van cross selling bij onze bestaande klanten. En om samen met onze klanten internationale dingen te gaan doen. Zo gaan we bijvoorbeeld starten met uitzenden in Nederland. Dat is een leuke markt die ikzelf goed ken. Dat heb ik tot nu altijd afgehouden. Want ik vond dat er in België nog voldoende uitdaging was. Die is er uiteraard nog altijd. Maar nu zijn we de juiste mensen tegengekomen. Zo kunnen we opnieuw een stapje bijzetten in het internationale succes van ITZU. Daarbij leven we in een vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. Ik denk ook dat er meer mobiliteit op de arbeidsmarkt gaat komen. Via arbeidsmigratie kunnen jonge mensen meer projectmatig werken — twee maanden dat, zeven maanden dat. Ze willen een keer iets in het buitenland gaan doen. Dat gaat ervoor zorgen dat we een andere blik op de arbeidsmarkt krijgen. Samen met onze kandidaten en klanten willen we dat verder vormgeven in de toekomst.”

Hoe verwacht je dat de communicatiestrategie gaat veranderen?
Koen: “Die gaat zeker niet gemakkelijker worden. Alles gaat complexer worden. En dat is misschien goed voor de externe adviseurs. We zitten met verschillende talen. Dat zorgt altijd voor een bepaalde complexiteit. Ik zei net ‘kort, krachtig en herhalen’. Maar de dingen die veranderen moeten bij ons ook altijd vertaald worden — sowieso in het Nederlands, Frans en het Pools. Maar vaak ook nog naar het Engels. Als wij morgen een persbericht uitsturen, dan moeten we dat eigenlijk twee tot drie dagen vooraf helemaal klaar hebben. Maar intussen veranderen de dingen weer. Daarom moeten we als organisatie heel agile zijn. Wat alleen als je heel wendbaar bent, kan je kort op de bal spelen en snel reageren. Dat blijft uiteraard leuk en boeiend, maar het is niet altijd even gemakkelijk.”

Caroline, gaan jullie bij Rigorgeous verder blijven groeien om groter te worden of om beter te worden?
Caroline: “Het een sluit het ander niet uit. Je hebt ze alle twee nodig. We hebben veel recurrent business. Daarvoor hebben we x-aantal klanten. Als we de relatie daarmee verbeteren, is dat goed voor iedereen. Daarom is het prioriteit nummer één. Nu zijn actief in Vlaanderen, maar we focussen nu ook op Wallonië en Frankrijk. Groter worden kan enerzijds door overnames te doen. We zitten met onze eigen R&D en productie. Daarom zijn we vooral ons gamma aan het uitbreiden. Als extra stap zijn we ook veel aan het investeren in een app. Daarmee hebben we de ambitie om de YouTube van de make-upproblemen te worden. Want als mensen een make-upprobleem hebben, beginnen ze te googelen. ‘Wat moet ik doen tegen mijn wallen?’ bijvoorbeeld. De zee aan informatie is zo groot dat mensen het gewoon niet meer weten. In onze filosofie vinden we easyness belangrijk. Vandaar de app die alles centraliseert. Die zijn we nu al in drie talen aan het maken. Dus als we hem lanceren, zijn we klaar om de groei naar internationalisering op te vangen. Dat gaat voor ons ook hét communicatiemiddel zijn. Want in die app komen filmpjes, een loyalty-programma, inschrijvingspagina’s voor workshops maar ook heel veel informatie om je dagelijks beauty-probleem te kunnen oplossen.”

Zie je de communicatiestrategie nog verder evolueren?
Caroline: “De gemakkelijkheid en de duidelijkheid aanpakken in de versnippering van bestaande communicatietoools — deels versneld door corona zoals bij Zoom en Teams — dat is mijn doel. Iets heel moeilijk … heel gemakkelijk maken.”

Dan heb ik nog een afsluitend vraagje: wie zou je zelf graag eens aan het woord willen horen in een volgende podcast?
Koen: “Dat is een moeilijke opdracht, maar ik zou wel eens willen weten hoe onze eerste minister, Alexander De Croo, aankijkt tegen de communicatie tijdens de turbulente corona-periode. Zeke omdat ik denk dat er in het politieke landschap van alles gaat veranderen. Dat bloeit me bijzonder.”

Caroline: “Dat is zo een goed antwoord van Koen, dat ikzelf niets meer weet. (lacht) Neen, ik vind het moelijk. Maar misschien wil ik iemand uit mijn sector horen. Want in België heb je weinig merkeigenaars uit mijn sector. Dus is het al een uitdaging om die te vinden. Zeker naar het internationaliseringsstuk vind ik het boeiend om te ontdekken hoe je over de grens kan gaan terwijl je toch je bedrifjscultuur behoudt. Als je iemand vindt die dat heeft klaargekregen, dan wil ik daar graag naar luisteren.”

Dank je wel voor het openhartige gesprek. Heel veel succes met ITZU en Rigorgeous.

Beluister onze podcast Café Arté op alle streamingplatformen

Meer inspiratie?

Bekijk nu onze 5 gratis webinars